16 július 2019

Lucart bemutatja a Fenntartható fejlődést szolgáló körforgásos gazdaság, az új befektetések, az érintettekkel és a partnerekkel folytatott párbeszéd jegyében készített 2018. évi Fenntarthatósági jelentést

Ossza meg ...

  • 2018-ban a vállalat árbevétele 12%-al megnőtt a cellulóz piaci árának emelkedése ellenére

  • A legfontosabb befektetések közé tartozik három spanyol üzem felvásárlása és egy új üzem építése Magyarországon

  • A Lucart papírok előállításához használt anyagok 53%-a újrahasznosított papírokból származik


A Lucart 14. Fenntarthatósági jelentése, melyet a Global Reporting Initiative (GRI Standard) irányelvei szerint állítottak össze, kiemeli az árbevétel növekedését (+12%) és az olyan fontos befektetéseket, %), mint a három spanyol üzem felvásárlása, egy új üzem felépítése Magyarországon, egy tissue-papír gyártását szolgáló új vég nélküli gép beindítása (PM12), és egy teljesen automatizált logisztikai központ megvalósítása az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások javítása érdekében, csak hogy néhányat említsünk a legfontosabbak közül.

A Jelentés, mint mindig, nagy teret szentel a környezetre vonatkozó adatok elemzésének, melyeket az idei évben néhány, az újrahasznosított papírra vonatkozó mélyrehatóbb elemzés is kiegészít.

A Lucart becslése szerint, az olasz multinacionális cég által gyártott két toalettpapír vonatkozásában végzett EPD[1] (Environmental Product Declaration) elemzés kimutatja, hogy tonnánként milyen környezeti előnyökkel jár az újrahasznosított papírból gyártott toalettpapír a „szűz” cellulózból előállított papírhoz képest, többek között:

  • a megújuló erőforrások fogyasztásának 80%-os csökkenése, 4.060,9 kg fa megtakarításával;

  • 38%-os vízkészlet megtakarítás, ami 50,63 m3 vizet jelent;

  • 20%-os fosszilis eredetű CO2 kibocsátás csökkenés, mely az éghajlatváltozásért legnagyobb mértékben felelős gáz.


Ezért egyértelmű, hogy azoknak a termékeknek az esetében, amelyeket nem lehet tovább újrahasznosítani, mint pl. a toalettpapír, fontos, hogy azokat újrahasznosított anyagokból állítsák elő. Ahhoz, hogy erre sor kerüljön, egy európai szinten harmonizált jogszabályi keretre van szükség, mely elősegíti az újrahasznosított termékek gyártását és értékesítését, pl. olyan rendeletek elfogadásával, mint az End of Waste (Hulladékstátusz vége) és olyan ösztönző intézkedésekkel, mint pl. az újrahasznosított termékekre kivetett kedvezményes áfa.

Az Assocarta adatai alapján Olaszországban évente kb. 1,5 millió tonna tissue-papírt gyártanak higiénés-egészségügyi használatra és ennek csak 7%-a származik újrahasznosított anyagokból. Lucart az ágazathoz viszonyítva teljesen ellentétes tendenciát képvisel, mert több mint 53%-os arányban használ újrahasznosítható papírt, és helyi szinten is értéket generál, mivel az újrahasznosításhoz felhasznált papír 95%-a Európából, főleg Olaszországból, Franciaországból és Spanyolországból származik, azokból az országokból, ahol a Lucart újrahasznosított tissue-papírgyártó üzemei vannak.

”Lucart az európai körforgásos gazdaság referencia pontja. Az ágazat egyetlen olyan vállalata, mely képes a Tetra Pak® típusú italkarton újrahasznosítására, és komoly befektetéseket tesz annak érdekében, hogy le tudja zárni a gyártásból származó selejt-ciklust - fejtette ki Massimo Pasquini, a Lucart ügyve. „Olaszországban még nem egészen tisztázott a jogszabályi háttér; a Kormánynak lehetővé kellene tennie az olasz vállalatok számára, hogy működésüket és befektetésüket egy jogbiztos közegben folytassák és együtt kellene működnie a többi európai országgal annak érdekében, hogy ez a jogbiztos helyzet európai szinten összehangolt legyen. Európa második ipari országa és az újrahasznosítás terén az egyik legelőbbre járó ország vagyunk. Ha szeretnénk tovább növekedni és új technológiákba, eljárásokba és termékekbe befektetni, ahhoz arra van szükség, hogy az Ország elősegítse, és ne akadályozza a körforgásos gazdaságot. Ebben a bizonytalan helyzetben egyértelmű, hogy az újrahasznosított papír előállításának növekedése és ebből következően a 2019-2021 évek közötti időszakra eső befektetésekre Spanyolországban és Franciaországban fog sor kerülni, ahol a jogi szabályozás stabil, biztos, egyértelmű és összhangban van az Európai Unió követelményeivel”.

2018-ban a Lucart annak érdekében, hogy felgyorsítsa a körforgásos gazdaság irányába történő haladását, csatlakozott az Ellen MacArthur Alapítvány CE100 hálózatához, mely a világ legnagyobb hálózata azoknak a vállalatoknak a számára, amelyek új lehetőségeket szeretnének kifejleszteni a körforgásos gazdaság keretén belül.

A 2018. évi jelentésbe bekerültek az ENSZ Általános Közgyűlése által elfogadott, a 2016-2030. közötti időszakra érvényes fenntartható fejlődési célok (SDGs). A célkitűzések egy befogadóbb és a környezettel szemben nagyobb tiszteletet mutató világ építésének konkrét útvonalát jelzik.

 

 

 

 
Corporate, Partnership, Környezet, CSR, Biztonság