Jogi előírások

A WEBOLDALON RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

 

Copyright

A weboldalon rendelkezésre álló összes tartalom, melynek tulajdonosa a Porcari (Lucca) Via Ciarpi, 77 sz. alatti székhelyű Lucart S.p.A., csak a szerzői jog tulajdonosának engedélyével és kizárólag információs vagy személyes célokra használható fel; szigorúan tilos annak bármilyen kereskedelmi célú felhasználása vagy más számítógépen történő terjesztése; ugyanúgy tilos a weboldal tartalmának megváltoztatása. Minden más felhasználási forma tilos. A jogsértőkre a vonatkozó polgári- és büntetőjogi szankciókat kell alkalmazni. Szintén tilos a társaság tulajdonában lévő weboldal vagy bármely más, a cég által kifejlesztett, engedélyezett, ellenőrzött vagy tulajdonában lévő weboldal grafikájának a potenciális versenytársak általi reprodukálása. A webhelyről vett logót, grafikai elemet, hangot vagy képet tilos a cég kifejezett engedélye nélkül lemásolni vagy reprodukálni. A weboldalt alkotó elemeket kereskedelmi megállapodások védik, és felhasználásuk megfelel a bejegyzett védjegyekről, a tisztességtelen versenyről szóló törvényeknek és más törvényeknek, másolásuk vagy hamisításuk tilos.

Felelősség alóli mentesség

A Porcari (Lucca) Via Ciarpi, 77 sz. alatti székhelyű Lucart S.p.A. társaság nem felelős a tulajdonát képező weboldalon említett weboldalakon található információkért, az esetleges fejlesztésekért és grafikáért, sem mások jogainak esetleges megsértéséért és az abból fakadó közvetlen, vagy bármilyen más típusú kárért, akár a használati jog elvesztéséből, információk elvesztéséből vagy az elmaradt haszon miatt keletkezett vagy a szerződésnek gondatlanságból vagy más káros cselekedetből eredő megszegéséből eredő károkért, amelyek a jelen weboldal használatából vagy a weboldalon elérhető információkból vagy azokkal bármilyen módon összefüggő információkkal vagy használattal kapcsolatban ered.

Márkák

A weboldalon említett termékek és társaságok nevei a vonatkozó tulajdonosok márkái lehetnek. Ezért szigorúan tilos azok engedély nélküli használata. 

Minden, a jelen dokumentumban kifejezetten nem biztosított jog fenntartva. 

SZERZŐI JOGKÖZLEMÉNY. Copyright © 2020 Lucart SpA. Minden jog fenntartva.

Információra van szükséged?

lépj kapcsolatba velünk